Τραπεζικό & Χρηματοοικονομικό Δίκαιο

Η οικονομική κατάσταση στην Κύπρος μετά το Μάρτιο του 2013 άλλαξε άρδην. Έχει καταστεί επιτακτική  η ανάγκη να εξεταστούν προσεκτικά όλα τα τραπεζικά έγγραφα, συμφωνίες και δάνεια. Η εταιρεία μας προσφέρει νομικές συμβουλές σχετικά με:

• Πτώχευση
• Τραπεζικά δάνεια και υποθήκες
• Ποινικές ρήτρες και παράνομες χρεώσεις