Οικογενειακό Δίκαιο

Οι δικηγόροι μας ασχολείται με όλα τα θέματα που σχετίζονται με το οικογενειακό δίκαιο, όπως:

• Διαζύγιο (Πολιτικό/Εκκλησιαστικό)
• Κηδεμονία
• Γονική μέριμνα/Επικοινωνία
• Περιουσιακά ζητήματα