Κληρονομικό Δίκαιο

Με την 30χρόνη εμπειρία μας είμαστε σε θέση να χειριζόμαστε όλα τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με το Κληρονομικό Δίκαιο και είμαστε σε θέση να τα αντιμετωπίσουμε και να προχωρήσουμε στην διαχείριση της περιουσίας του αποβιώσαντα. Πιο συγκεκριμένα προσφέρουμε:

• Προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων και ένορκων δηλώσεων
• Εμφάνιση στο δικαστήριο
• Παράσταση σε όλες τις Κυβερνητικές Υπηρεσίες, όπως το Κτηματολόγιο και στον Φόρου
• Μεταφορά τίτλων Ιδιοκτησίας