Εργατικό Δίκαιο

Έχουμε νομικούς εμπειρογνώμονες που μπορούν να σας συμβουλεύσουν σε όλους τους τομείς του Εργατικού Δικαίου, όπως:
• Σύνταξη συμβολέων εργασίας
• Άδικης και παράνομης απολύσεις
• Διακρίσεις στην εργασία
• Πράξεις απελευθέρωσης