Ακίνητη Ιδιοκτησία

Οι δικηγόροι μας ασχολούνται με όλες τις πτυχές που αφορούν την αγορά και ενοικίαση ακινήτων και παρέχει υπηρεσίες στους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένων των πιο κάτω:

• Εκτεταμένες συμβουλές σε σχέση με τους νόμους και τις συμβατικές διατάξεις
• Σύνταξη όλων των τύπων συμβάσεων για αγοραστές και πωλητές
• Προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων και εντύπων
• Αγορά ακινήτων
• Διαχείριση ακινήτων
• Παράσταση σε όλα τα Κυβερνητικά Γραφεία, όπως Κτηματολόγιο και Φόρο
• Διαθήκες, πληρεξούσια.