Το δικηγορικό μας γραφείο ιδρύθηκε το 1985 από την Ευαγγελία Πουλλά και έκτοτε είναι αφοσιωμένο στο να παρέχει εξαιρετικές νομικές συμβουλές σε επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες στην Πάφο και στην Κύπρο γενικότερα.

Παρέχουμε εξαιρετικές υπηρεσίες οι οποίες αφορούν ποινικές αλλά και πολιτικές πτυχές του δικαίου. Πιο συγκεκριμένα, αστικό δίκαιο, σύμβασεις, εταιρικό δίκαιο, εργατικό δίκαιο,  πνευματική ιδιοκτησία, ιατρική αμέλεια και  οικογενειακό δίκαιο είναι οι κύριοι τομείς στους οποίους έχουμε εμπλακεί στην μακροχρόνια πορεία μας.

Η μοναδική κουλτούρα εργασίας μας είναι πελατοκεντρική και αυτός είναι ο κύριος λόγος που παρέχουν  υψηλή ποιότητα νομικών και επιχειρηματικών συμβουλών.

Στο γραφείο μας μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα έχετε μια εξαίρετη συμβουλή. Είναι το υψηλό επίπεδο συμμετοχής και κατανόησης, το οποίο, κατά τη δική μας άποψη, μας διαφοροποιεί από άλλους.

Πείτε μας φιλόδοξος, αλλά θέλουμε να είμαστε το δικηγορικό γραφείο της επιλογής σας! »

Αποδοτικότητα σε όλα όσα κάνουμε. Φιλοδοξία κατά την επιδίωξη της αριστείας. Δικαιοσύνη στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις επιχειρήσεις και νομικές υποθέσεις των πελατών μας.

Τομείς Ενασχόλησης

Εργατικό Δίκαιο

Έχουμε νομικούς εμπειρογνώμονες που μπορούν να σας συμβουλεύσουν σε όλους τους τομείς…